Kuivaneulauksella voidaan hoitaa monenlaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Tehokkaimmillaan ne ovat n.k triggerpisteiden hoidossa. Neula ohjataan triggerpisteeseen, ja herkistynyt triggeri pyritään rauhoittamaan.

Hoitomuoto on tunnettu ja käytetty maailmalla, mutta Suomessa koulutukset on aloitettu vasta muutama vuosi sitten.

Triggerpiste syntyy, kun paikallinen hermopääte ärtyy esim. liikarasituksen tai virheasennon vuoksi. Se on erittäin usein (erityisesti painaessa) hyvin kipeä piste lihaksen sisällä olevassa lihassäikeessä. Lihas kiristyy helposti triggerin läheltä isommaltakin alueelta. Lisäksi triggerpiste voi säteillä kauaskin olinpaikastaan.

Kuivaneulaus tehdään perinteisillä, ohuilla akupunktioneuloilla (Katso video kuivaneulauksesta täältä). Toisin kuin kiinalaisen lääketieteen akupunktiossa, kuivaneulaus ei huomioi kehon meridiaaneja, vaan keskittyy nimenomaan yliaktiivisten hermopäätteiden stimulointiin. Silti arvellaan, että noin 90% triggeristeistä esiintyy samoilla paikoilla kuin perinteiset akupisteet.

Hoito sopii kaikille, ja tuo yleisempää painantakäsittelyä nopeamman ja kivuttomamman avun triggerpisteongelmiin. Erityisen hyvin se toimii urheilijoilla, koska kuivaneulaus ei vaadi samanlaista palautumisaikaa, kuin esim. hieronta, jolloin treenaamaan päästään nopeammin.

Kuntohuoltamolla Pia tekee kuivaneulausta tällä hetkellä yläselän ja hartioiden yleisimpiin triggerongelmiin.